Tỉnh Đồng Nai đã thành lập thành công 114 công đoàn cơ sở và phát triển thêm 174.041 đoàn viên mới trong suốt 3 năm qua, thể hiện thành tựu đáng kể trong việc thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

Phát triển công đoàn cơ sở và đoàn viên mới tại tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Trong suốt 3 năm qua, tỉnh đã thành lập thành công 114 công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên và phát triển thêm 174.041 đoàn viên mới.

Tỉnh Đồng Nai phát triển công đoàn cơ sở và đoàn viên mới - 718280035

( Ảnh: Laodong )

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, tỉ lệ đoàn viên gia nhập công đoàn hàng năm đã tăng trên 95% và chất lượng cán bộ công đoàn cũng được đánh giá cao với trình độ chuyên môn, chính trị, quản lý nhà nước và nghiệp vụ công đoàn đạt chuẩn. Đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, đặc biệt là cán bộ công đoàn khu vực doanh nghiệp, ngày càng trưởng thành và đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng đã xác định rõ vai trò quan trọng của hoạt động thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Điều này giúp tổ chức công đoàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tình cảm của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới 2023-2028

Trong nhiệm kỳ mới 2023-2028, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã đề ra mục tiêu tập trung vào phát triển và nâng cao đoàn viên và người lao động. Đồng thời, vai trò của việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể sẽ được đẩy mạnh. Điều này giúp tổ chức công đoàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tình cảm của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Đồng Nai cũng đặt mục tiêu ổn định việc làm và đời sống, đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức cũng hỗ trợ đào tạo và nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghề nghiệp và tác phong lao động cho đoàn viên và người lao động.

Cam kết phát triển đoàn viên công đoàn

Trong nhiệm kỳ mới 2023-2028, tỉnh Đồng Nai hướng đến mục tiêu phát triển thêm 150.000 đoàn viên công đoàn. Đây là một cam kết mạnh mẽ của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ 11 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 về công tác phát triển đoàn viên.

Hiện tại, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã rà soát và khảo sát các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên để xây dựng kế hoạch. Đồng Nai đã gửi báo cáo khảo sát cho Tổng LĐLĐVN với quyết tâm rằng 100% các doanh nghiệp này sẽ thành lập công đoàn.

Với những nỗ lực và cam kết này, tỉnh Đồng Nai hy vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và góp phần vào sự phát triển của Công đoàn Việt Nam.

By Tiểu Vy

Tiểu Vy - Chào mừng bạn đến với trang BDNN. Tại đây bạn sẽ nhận được những thông tin soi kèo và nhận định sớm của các trận cầu chuẩn xác nhất cho anh em về bờ.